SOSH-dagene

SOSH-dagene

logo-offisiell

SOSH-dagene er en gratis festival/konferanse som vil avholdes i Halden by, 21.-23. oktober. Den vil bestå av både kulturelle og faglige innslag, i form av dans, musikk, opplesning, forelesninger, panelsamtaler med mer.

F.v. Nora Elise Støldal, Marita K. W. Andersen og Mats Johannessen. Foto: privatSOSH-dagene arrangeres av tre sexologistudenter ved Universitetet i Agder, Nora Elise Støldal, Marita K. W. Andersen, og Mats Johannessen. Disse har en medieeksamen, hvor de skal fremme sexologi gjennom media i en eller annen form, og har valgt å avholde en festival/konferanse som omhandler SeksualOpplysning og Seksuell Helse (SOSH). Temaene er valgt på bakgrunn av mange variabler, men i hovedsak vil det vises til at behovet for Seksualopplysning fremdeles er presserende i dagens samfunn, der barn og elever til stadighet både blir formet av samfunnet for å passe inn i visse sosialt aksepterte modeller for kjønn og seksualitet, og kunnskapen hva angår seksualitet og kjønn er fremdeles å anse som mangelfull på de fleste nivåer. Vi lever i 2016 og fremdeles er det venner og bekjente, og i liten grad lærere eller foresatte, som lærer oss opp om de fundamentale aspektene ved seksualitet og kjønn. Videre retter studentene fokus på Seksuell Helse, som også er i Helse- og Omsorgsdepartementets søkelys for tiden. I januar 2016 sendte Helsedirektoratet en faglig anbefaling til ny tverrsektoriell strategi for seksuell helse 2016-2021 til Helse- og Omsorgsdepartementet for behandling. Seksuell helse settes i denne strategiplanen inn i et livsløpsperspektiv, hvor seksualitet blir betraktet som en helsefremmende ressurs for menneskets generelle livskvalitet, og hvordan vi har det fysisk og psykisk, fra vugge til grav. Helsedirektoratet har tatt inn over seg at mer seksualkunnskap, sexpositive holdninger, positiv ivaretakelse av seksuelle rettigheter og seksuelle problemer innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten, vil kunne føre til færre negative konsekvenser av seksuell praksis. Det er langt fra en Strategiplan overleveres Helse- og Omsorgsdepartementet til den tas til etterretning hva ansexual-health-sign2går nasjonale føringer, men det er av viktighet at planen ikke blir forbigått i stillhet eller at den forblir hva den er i dag; en plan. Studentene ønsker med dette arrangementet å heve oppmerksomheten mot Seksuell Helse som tema, og som en forlengelse Seksuell Helse som et folkehelseanliggende.

Arrangementet har mange høyst aktuelle band, foredragsholdere (Esben Esther Pirelli Benestad, Anders Lindskog, Thore Langfeldt, Margrethe Wiede Aasland, Pål Grøntvedt, Haakon Aars mm.) og interesseorganisasjoner (Foreningen FRI, Foreningen for Transpersoner i Norge, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden mm.) tilstede, og har samarbeide med Sarpsborg og Halden kommune. Studentene disponerer lokalene Konservativen, Brygga Kultursal, Fredrikshald Theater og Black Box i Halden sentrum.

Vi er alle seksuelle vesen, og at vi innehar god seksuell helse (og forvaltning av denne som sådan) har mye å si for enhvers livskvalitet. Marita, Elise og Mats ønsker å sette god og helsebringende seksualitet på agendaen, og fremme et budskap om at god seksuell forvaltning er en positiv og nødvendig del av menneskers livskvalitet. For mer informasjon om de aktuelle foredragsholderne og organisasjonene kan du finne dette på hjemmesiden deres www.soshdagene.no eller bloggen www.soshdagene.blogg.no.

Studentene ønsker alle velkomne til glade dager i Halden, og byr på både faglig tyngde og uformell hygge på kveldstid.