Vil du jobbe i redaksjonen til tidsskriftet?

NFKS søker medarbeidere til redaksjonen i Tidsskriftet Sexologi!

tidsskrifter1

Sexologi er et digitalt tidsskrift for medlemmer for Norsk Forening for Klinisk Sexologi, og omfatter fagartikler, aktualiteter, intervjuer, bokanmeldelser og annet interessant stoff. Se Sexologisiden for mer informasjon.

Redaksjonen består nå av Svein Øverland og Marina Manuela de Pauli, som gjør en flott jobb, men de trenger flere medarbeidere!

Aktuelle oppgaver er:

 1. Jobbe for at sexologiske fagartikler lett skal kunne deles fra nettsiden
 1. Følge med på aktualiteter innen sexologifeltet og tilgrensende fag i Norge, samt på hva som publiseres internasjonalt
 1. Følge med i ISSM, WAS, EFS, NACS.
 1. Enten selv skrive eller få andre til å skrive bokomtaler og filmanmeldelser
 1. Gjøre intervjuer av aktuelle, kjente og mindre kjente, fagpersoner på feltet sexologi eller engasjere andre medlemmer til å ta på seg slike prosjekter
 1. Inspirere til å skrive/eller selv skrive reportasjer. Bygge opp et nettverk av bidragsytere

Tidsskriftet Sexologi skal være allment engasjerende/relevant samt holde høyt faglig nivå.

Ønskelige egenskaper:

Teknisk kompetanse:

 • kunnskap om redigering og oppsett i word
 • kunnskap om fellesredigering av dokumenter (gjennom office360/dropbox/icloud/googledoc eller lignende)
 • basis-kunnskap i wordpress (hjemmeside-redigeringsprogram)
 • kunnskap i Skype (for møter og deling av filer)
Tid og vilje:
 • Sette av et par timer i uka for redigering, kuratering og møter
 • Sette av tid til møter med redaksjon og forening utover dette ved behov
Samarbeidsevner:
 • Evne til å planlegge og gjennomføre faglige diskusjoner, samt prioriteringer og diskutere uenigheter.

Har du friskt mot og god kapasitet til å yte en frivillig innsats for at faget sexologi skal nå bedre ut til befolkningen og helsearbeidere, så send en kortfattet søknad til NFKS v/Ronny Aaserud: rkaaseru@gmail.com

Styret NFKS