Strategi for Seksuell Helse (2017-2022)

Snakk om det!

Strategi for Seksuell Helse (2017-2022)

I januar 2016 sendte Helsedirektoratet en faglig anbefaling til ny tverrsektoriell strategi for seksuell helse 2016-2021 til Helse- og Omsorgsdepartementet for behandling.

Seksuell helse settes i denne strategiplanen inn i et livsløpsperspektiv, hvor seksualitet blir betraktet som en helsefremmende ressurs for menneskets generelle livskvalitet, og hvordan vi har det fysisk og psykisk, fra vugge til grav. Helsedirektoratet har tatt innover seg at mer seksualkunnskap, sexpositive holdninger, positiv ivaretakelse av seksuelle rettigheter og seksuelle problemer innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten, vil kunne føre til færre negative konsekvenser av seksuell praksis.

Helse- og Omsorgsdepartementet tok denne til etterretning og utarbeidet en Strategi for Seksuell Helse (2017-2022). Du kan laste ned strategiplanen ved å trykke HER. Du kan også finne den på Regjeringens egne sider.

Denne strategien samler for første gang arbeidet for seksuell helse i en felles strategi. Tidligere har det vært to separate strategier/handlingsplaner som har ivaretatt to av de viktigste problemstillingene. Én for å ivareta det nasjonale arbeidet på hivfeltet og én for å forebygge uønskede svangerskap og abort. Når de to tidligere planene samles i en felles strategi gir det mulighet for å tydeliggjøre betydningen av seksuell helse i bredt, samt en helhetlig innsats for å styrke hele befolkningens seksuelle helse.

Målgruppen for denne strategien er befolkningen generelt og alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten, i bruker- og interesseorganisasjoner og i politikk og forvaltning. Strategien tar utgangspunkt i at seksualitet er en helsefremmende ressurs i alle livsfaser, og at individets handlingskompetanse for å ivareta god seksuell helse bidrar til god livskvalitet og god helse for den enkelte.

I tråd med denne strategiplanen er 20,9 millioner kroner øremerket til Oppfølging av Strategi for Seksuell Helse (2017-2022) i 2017. Gå inn på Helsedirektoratets hjemmeside for mer informasjon, samt spesifikasjoner for tilskuddsordningen.

sexual_health.png

Seksuell Helse på timeplanen!

 

Skrevet av

Sekretær i Norsk Forening for Klinisk Sexologi

Mats Johannessen