Tildeling av stipend

Stipend

Årsmøtet i Norsk Forening for Klinisk Sexologi tok i 2016 stilling til hvorvidt det årlig skulle utdeles 10 stk. reisestipend a 3000,- NOK. Dette ble innvilget og totalt 8 stk. fikk innvilget søknaden dette året. I 2017 ble antallet halvert til 5 stk.
Per i dag er det innvilget 5 søknader. Følgende har blitt gitt reisestipend:

  • Grete Lind
  • Tom Nybø
  • Hilde Landro
  • Laila Kathleen Johansen
  • Bodil Røinaas

De som mottar stipend oppfordres til å dele erfaringer fra sin reise og formålet med stipendene er at det skal ha en klar forankring i faget sexologi.

Tidligere søkere som har mottatt stipend skal ha en karantenetid på 2 år, før man kan søke på nytt.

Det ble av årsmøtet ytret ønske om at stipendene skulle offentliggjøres.

Skrevet av

Mats Johannessen