Stortingsvalg 2017

Hvor står ditt parti i disse kjernesakene?

65513Stortingsvalget 2017 er et parlamentsvalg i Norge som skal avholdes 11. september 2017. Det skal da velges representanter til landets nasjonalforsamling for perioden 2017-2021. Norsk Forening for Klinisk Sexologi arbeider i hovedsak for å fremme bedre seksuell helse hos befolkningen og berømmer helsedirektoratet og Helse- og Omsorgsdepartementet for å ha utarbeidet rapportene “Rett til rett kjønn” og “Snakk om det“, men vi mener at de som arbeider med seksualitet til det daglige burde være oppdatert på hva de ulike politiske partiene står for hva angår seksuell helse. SRHR-nettverket har undersøkt dette nærmere.

Den 8. desember 2016 etablerte organisasjonen Sex og Samfunn “Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter” (SRHR).

Begrepet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter omhandler retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerett. Målet med Nasjonalt SRHR-nettverk er å samle aktører som jobber innenfor feltet, for å sikre samarbeid mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi eller lignende.

Nettverkets kjernegruppe møtes hyppigere enn det øvrige nettverket, og består av følgende personer:

 • Stine Kühle-Hansen, Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)
 • Anette Remme, Unge Funksjonshemmede
 • Agnes C W Giertsen, LaH/NSF (og Helsestasjon for ungdom og student, Bergen)
 • Kine Gjerstad Eide, Røde Kors Ungdom
 • Tore Holte Follestad, Sex og samfunn

SRHR-Nettverket har stilt ulike politiske partier deres standspunkter hva angår

 • Seksualitetsundervisning
  • “Hvordan vil ditt parti hente informasjon om hva som skjer i seksualitetsundervisningen i norsk skole i dag, og hvordan vil dere jobbe for å sikre at alle elever i norsk skole fr god seksualitetsundervisning?”
  • “Hva må inkluderes i seksualitetsundervisningen for at denne skal være helhetlig, inkluderende og ikke-diskriminerende?”
  • “Hvordan bør seksualitetsundervisningen i norsk skole utføres? I hvilke fag, av hvem, bør det være kompetansekrav til undervisningen og/eller underviser?”
 • Seksuelt Overførbare Sykdommer
  • “Hvordan vil ditt parti jobbe for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner?”
  • “Hvordan bør tilgang til tjenester være organisert for å best mulig forebygge seksuelt overførbare infeksjoner?”
  • “Hvilke infeksjoner er det særlig viktig å informere om, forebygge og teste for, og hvorfor?”
 • Seksuelle og reproduktive helsetjenester
  • “Hvordan vil ditt parti jobbe for å styrke tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse i Norge slik at disse er tilgjengelige, inkluderende og ikke-diskriminerende?”
  • “På hvilken måte kan informasjon om tilgjengelige helsetjenester best formidles slik at pasienter på enklest mulig måte kan finne relevant heletjeneste?”
  • “Hvilken målgruppe anser dere som viktigst å nå ut til for å øke bruk av helsetjeenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, og hvorfor?”

Trykk på hvert aktuelle punkt for å se hva de ulike politiske partiene står for i disse kjernesakene. Partier som er representert her, er Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet.

For å lese mer om SRHR-nettverket, se Sex og Samfunn’s egne hjemmesider ved å trykke HER.

 

Skrevet av Mats Johannessen