Uttalelse fra styret – Strategiplan 2017/18

Styret i Norsk Forening for Klinisk Sexologi vil arbeide for å utvikle sexologi som en egen profesjon, med utdanning fra bachelor- til doktorgradsnivå.

Hvorfor vil vi så det?

  1. Sexologer driver rådgivning og terapi på områder der andre faggrupper mangler nødvendig kompetanse.
  2. Sexologi er en akademisk disiplin som omfatter forskning, teori og klinisk erfaring og metodikk i arbeid med menneskelig seksualitet.
  3. Sexologi baserer seg på en bio-psyko-sosial tilnærming, hvilket innebærer en helhetlig forståelse av mennesket som seksuelt vesen.
  4. Sexologer har en profesjonell trygghet i forhold til å snakke om temaer knyttet til seksualitet og identitet som kan bidra til åpenhet på tabuiserte områder.

Sexologisk virksomhet bør innlemmes i det offentlige helsetilbud. Dette kan gjøres gjennom opprettelse av stillinger, etablering av og utvikling av sexologiske poliklinikker på sykehus, og refusjon til sexologer som har faglig autorisasjon som spesialister i sexologisk rådgivning eller klinisk sexologi i regi av Nordic Association for Clinical Sexology (NACS).

Sexologiske rådgivere og terapeuter må presentere sin kompetanse for andre helsearbeidere, politikere, helseplanleggere og potensielle klienter gjennom deltakelse i samfunnsdebatten.

Medlemmer av foreningen oppfordres til å delta aktivt i foreningens aktiviteter, lokallag, kurs og kongresser for å ivareta og styrke sin kompetanse og faglige identitet.

Oslo, 13. august 2017

Styret