Useriøse aktører

“Blir man sexolog ved å ta dette kurset?”

wp-1472599966116

Dette er et spørsmål som til stadighet dukker opp. Det sexologiske fagmiljøet er i stadig utvikling, og en naturlig konsekvens ved at det blir flere aktører er at en vil finne mange seriøse og kompetente behandlere og undervisere, samt noen useriøse. Det faktum at det ikke foreligger en statlig autorisasjon som “sexolog”, gjør at det kan være vanskelig å sortere terrenget for studenter, interessenter, pasienter, og media, vedrørende hvem man burde forholde seg/lytte til.

Norsk Forening for Klinisk Sexologi er en forening for fagpersoner som jobber innenfor fagfeltet sexologi. Vi tilbyr rammeverk som etiske retningslinjer, kurs, konferanser, tverrfaglig nettverk og veiledning. NFKS har foruten et klinisk og rådgivningsfokus også et seksualpolitisk fokus. Foreningen har også som formål å skape et faglig akademisk forum for å fremme sexologisk forskning, undervisning, behandling og rådgivning, samt bidra til at sexologisk kunnskap blir forvaltet og formidlet i samsvar med anerkjente faglige standarder og medvirke til at medlemmenes kliniske praksis, kunnskapsformidling og informasjon holdet et høyt faglig nivå. Sexologer burde arbeide ut fra kunnskap, basert på forskning OG underbygget erfaring, med respekt for klientens autonomi, verdisyn og etiske ståsted, og ingen skal tilby tjenester de ikke er kvalifisert for å gi. Sexologisk praksis, informasjon, rådgivning og annen utadrettet virksomhet skjer i samsvar med anerkjente faglige standarder. Medlemmer av foreningen skal bygge på disse standarder ved formidling av sexologisk kunnskap eller når de utaler seg offentlig om sexologiske spørsmål. Dette er i overensstemmelse med foreningens Statutter, og medlemmene våre forplikter seg å overholde disse.

Styret i Norsk Forening for Klinisk Sexologi har dermed kommet med følgende uttalelse:

Den siste tiden har det dukket opp nye tilbud innen sexologisk utdanning. Dette er private aktører som tilbyr kurs og utdanning som ikke alltid er vitenskapelig og faglig fundamentert. NFKS vil gjøre oppmerksom på at man ikke oppnår autorisasjon eller NACS godkjenning/ spesialisering gjennom disse utdanningene.
For ytterligere spørsmål angående autorisasjon og godkjente utdanningsinstitusjoner, ta kontakt med NFKS.

NFKS eller styret har ikke anledning til å kvalitetssikre og/eller gå god for samtlige selverklærte sexologer i Norge eller medlemmene av foreningen som sådan. Det er derimot etablert noen autorisasjoner gjennom NFKS’s moderorganisasjon Nordic Association for Clinical Sexology (NACS), hvor de mest kjente autorisasjonene er Spesialist i Sexologisk Rådgivning og Spesialist i Klinisk Sexologi. Mer informasjon om disse løpene kan du finne ved å trykke HER. De som tilfredsstiller de høye kvalitetskriteriene som NACS legger til grunn har dokumentert tilstrekkelig kompetanse for at NFKS kan gå god for dem. Det er laget en medlemsdatabase som viser til hvem i Norge som innehar de ulike autorisasjonene. Denne listen kan du finne ved å trykke HER. Inne på denne siden vil du kunne finne autoriserte og kompetente sexologer basert på alfabetisk oversikt, yrke, fylke, og autorisasjoner.

NFKS har også laget en oversikt over institusjoner og studier/fagretninger som fremmer solid sexologisk kunnskap. Trykk HER for denne.

Vi oppfordrer medlemmer eller interesserte til å kontakte oss dersom du undrer deg over sexologisk behandlingspraksis, reklame, institusjoner/institutter, kursholdere som presenterer sexologiske tema eller lignende. Vi vil kunne tilby informasjon om ulike aktører i Norge og undersøke disse nærmere. Du finner kontaktopplygninger inne på DENNE siden.