Landsforeningen mot seksuelle overgrep arrangerer fagdag

Seksuelle overgrep mot gutter og menn

Senskader etter seksuelle overgrep er ofte usynlige for omverdenen. Den som er utsatt, kan lett bli misforstått og føle seg ensom og isolert med opplevelsene. For å kunne yte god hjelp og traumebevisst omsorg, er det en forutsetning at forståelse og aksept danner et grunnlag for samhandling. Denne fagdagen er viet gutter og menn.

Alle, både fagfolk, utsatte og pårørende er velkomne!

https://www.facebook.com/events/632836476840393/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Program for dagen finner du her:
http://www.lmso.no/program-fagdag-1610/

21979535_10213697618576648_1549625998_n