Retningslinjer for skriftlig arbeide

Retningslinjer for skriftlig arbeide ved tildeling av stipend

 

Årsmøtet i Norsk Forening for Klinisk Sexologi tok i 2016 stilling til hvorvidt det årlig skulle utdeles 10 stk. reisestipend a 3000,- NOK. Dette ble innvilget og totalt 8 stk. fikk innvilget søknaden dette året. I 2017 ble antallet halvert til 5 stk.

De som mottar stipend oppfordres til å dele erfaringer fra sin reise og formålet med stipendene er at det skal ha en klar forankring i faget sexologi.

Tidligere søkere som har mottatt stipend skal ha en karantenetid på 2 år, før man kan søke på nytt.

Det ble av årsmøtet ytret ønske om at stipendene skulle offentliggjøres, hvilket det også har vært gjort.

Det er ønskelig at hvert bidrag er på mellom 1-2 A4-sider, med minst 2 bilder vedlagt (hvor ett er av forfatter, og ett er fra reisemålet). Videre ønskes det at hver tekst inneholder en innholdsfortegnelse, en mellomdel, og en avslutning, samt at sexologien får fokus. 

For eksempler, se

Øvrige kriterier

 • Størrelse på og antall stipend vedtas av årsmøtet i NFKS
 • Søker må ha vært medlem av NFKS i to år
 • Styret i NFKS får delegert ansvar fra årsmøtet til å behandle og fatte vedtak om innvilgning av stipendsøknader
 • Det gir kun støtte til kurs/konferanser som har et klart sexologisk innhold
 • Det kan søkes om stipend til deltagelse på konferanser i regi av eller i samarbeid med:
  • NFKS
  • NACS
  • WAS
 • Det kan søkes om stipend til kurs/konferanser med andre arrangører – styret vil forbeholde seg retten til godkjenning av faglig innhold
 • Stipend utbetales etter styret har mottatt kursbevis eller annen dokumentasjon på deltagelse på kurs/konferanse
 • Stipendmottaker forplikter seg til å skrive om kurs/konferanse på NFKS sine nettsider, Facebookprofil eller i Tidsskriftet