HVEM KAN BLI MEDLEM?

Leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og andre helsearbeidere som gjennom rådgivningsvirksomhet og/eller terapi forholder seg til problemer angående kjønn og seksualitet hos sine klienter.

Foreningen har et nettbasert tidsskrift: “Sexologi”. Abonnement er inkludert i medlemsavgiften.

Foreningens faglige nivå baserer seg på at medlemmene har høyskole- eller universitetstutdanning. Foreningens språk er norsk, men de nordiske årsmøtene foregår både på engelsk og på nordiske språk.

Det er ikke noe krav til å bli medlem at en har sexologisk utdanning, men det er et ønske at man skolerer seg sexologisk gjennom de muligheter som finnes. I tillegg til sexologiske utdanningsprogrammer, kan man delta på nasjonale og internasjonale konferanser og kongresser. Foreningen vil på sin side bidra til å gi informasjon om hvilke kurs- og utdanningsmuligheter som finnes.

Foreningens statutter

Årsmøtet arrangeres vanligvis i siste halvdel av mars.

 

Hvordan melde seg inn?

Du kan melde deg inn som medlem via vår medlemsportal ved å trykke HER. For å bli medlem må du først registrere sine personopplysninger, deretter betale kontingenten elektronisk. Nærmere beskrivelser kan du finne ved å trykke HER.