Undersøkelse om nordmenns seksualvaner, 1997: Markeds- og Mediainstituttet A/S (MMI) gjennomførte en undersøkelse etter oppdrag for NFKS for å kartlegge ulike sider ved nordmenns seksualvaner og holdninger til spørsmål omkring seksualitet.

Undersøkelse om nordmenns seksualvaner, 2007/08: Som undersøkelsen i 1997, med denne kan man sammenligne svarfordelingene over tid.