NFKS er registrert i Brønnøysundregisteret og er en frivillig organisasjon og har forpliktelser etter gjeldene lover for disse og etter egne statutter.

 

NFKS støtter opp om NACS erklæring 2013 mot omskjæring av gutter. Trykk på bildet for mer informasjon.NACS erklæring 2013 mot omskjæring av gutter