UTVALG I NFKS


Etisk utvalg

Etisk utvalg behandler saker av faglig, etisk karakter. Slike saker kan gjelde enkeltmedlemmers opptreden i eller utenfor praksis, organisasjonsspørsmål eller råd til medlemmer som ber om det. Initiativet til å fremme en sak for etisk utvalg kan tas av medlemmene, av styret eller av utvalget selv. Dersom medlemmene ønsker det, kan de be om å få rådføre seg anonymt med etisk utvalg; i slike tilfeller skal det ikke føres protokoll og heller ikke gjøre vedtak som siden kan oversendes styret for formell behandling.

 • Anita Skrautvol
 • Trude Aarnes
 • Esben Esther Pirelli Benestad

Kontaktperson i Styret NFKS 2016: Sekretær Mats Johannessen


Pedagogisk utvalg

 • Gerd Hilde Lunde (leder)
 • Stine Kühle-Hansen
 • Hilde Landro

Kontaktperson i Styret NFKS 2016: Varamedlem Inga Toril Troland


Autorisasjonsutvalget (NACSES og NACSAC)

 • Knut Hermstad (leder)
 • Olav Bendiksby
 • Siv Gamnes

Kontaktperson i Styret NFKS 2016: Leder Elsa Almås


Tidsskriftet

 • Redaktør Svein Øverland
 • Maria Manuela de Paoli
 • Ellen Skjebred
 • Elisabeth Moen

Kontaktperson i Styret NFKS 2016: Styremedlem Ronny Aaserud


Valgkomite

Består av tidligere styremedlemmer

 • Tore Borg
 • Nancy Berg
 • Trond Egil Hansen

Kontaktperson i Styret NFKS 2016: Leder Elsa Almås