Redaksjonen i Sexologibladet har fått eget nettsted – Sexologisiden.no:

sexologibladene NFKS

Tidsskriftet sexologi har to hovedfunksjoner:

1. Å være medlemsblad for NFKS – holde medlemmene orientert om hva som skjer innen foreningen og i de internasjonale fora der NFKS deltar.
2. Å være tidsskrift for sexologer og sexologisk interesserte som ønsker å oppdatere seg på aktuelle tema av sexologisk relevans.
Ta gjerne utskrift av tidligere utgaver (PDF)!

Sexologi 2014 Temanummer: “Seksuell frigjøring” kan leses her

Sexologi 2013 Temanummer: “Seksualitetens skyggesider” kan leses her

Sexologi 2012 Temanummer: “Menneskesyn” kan leses her

Sexologi 2012 Temanummer: “Prostitusjon ” kan leses her

Sexologi 2011 Temanummer: “Seksualpolitikk” kan leses her

Sexologi 2011 Temanummer: “Seksualundervisning” kan leses her

Sexologi 2010 nr 1 kan leses her 

Sexologi 2010 nr 2 kan leses her