OVERSIKT AV SEXOLOGIUTDANNINGER I NORGE
Endringer i frister, krav og kontaktpersoner oppdateres og leses direkte på de enkelte utdanningers nettsteder. Se lenkene nedenfor.

  • Universitetet i Agder, tilbyr videreutdanning i sexologi. Et deltidsstudium over fire semestre som gir 60 studiepoeng. Etter endt utdanning kan en søke godkjenninger gjennom NACS (Nordic Association for Clinical Sexology).
  •  Universitetet i Oslo, tilbyr emnet sexologi som gir en første innføring i sexologi med hovedvekt på psykologiske, sosiale og kulturelle aspekter ved menneskers seksualitet og seksuelle atferd, og sexologisk kunnskap i forebyggende arbeid for å fremme seksuell helse. Semesteret gir 10 studiepoeng.
  •  Universitetet i Oslo, tilbyr emnet seksuell helse og fokuserer på å gi det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å kunne arbeide med forebygging og helsefremming relatert til seksuell helse både på et individuelt, gruppe- og et samfunnsmessig nivå. Semesteret gir 10 studiepoeng.
  • Høgskolen i Oslo og Akershus, tilbyr videreutdanning i sexologi og funksjonshemming. Et deltidsstudium over to semestre som gir 15 studiepoeng.
  • Høgskolen i Oslo og Akershus, tilbyr videreutdanning i Seksuell Helse og Seksualundervisning. Et nettbasert deltidsstudie på 10 studiepoeng.
  • Høgskolen i Østfold avdeling Fredrikstad, tilbyr videreutdanning i tiltak mot seksuelle overgrep mot barn. Et deltidsstudium over to semestre som gir 30 studiepoeng.
  • Universitetet i Tromsø, medisin 6. studieår tilbyr flere temaer deriblant sexologi og seksuelle overgrep. Siste år teller totalt 60 studiepoeng.