Denne siden er forbeholdt de som trenger veiledning eller de skal gi veiledning til sexologer som ønsker autorisering via Nordic Association for Clinical Sexology (NACS).

Krav til veiledning: Krav til veiledning 2015

Krav til veiledere: Krav til veiledere 2015

Godkjente veiledere: Godkjente veiledere

Søknad om godkjenning som veileder:

Dokumentet «Krav til veiledere 2015» gir informasjon om hvordan man søker og hvilken dokumentasjon som skal vedlegges.

For å få behandlet søknaden må det innbetales et gebyr som for tiden er på kr. 1.500,- Dette betales til NFKS konto nr. 0530 39 62826. Husk å legge ved kvittering for innbetalt gebyr i søknaden.

Søknadsfrist: Ingen faste datoer, søknad kan sendes hele året.

Søknader sendes elektronisk til Autorisasjonsutvalget ved Knut Hermstad,

e-post: knuher@online.no