Utdanning/Kurs i Norge

 

Kurs i Klinisk Sexologi ved Universitetet i Agder, avd. Grimstad

Seksuell Helse og Seksualundervisning ved Høgskolen i Oslo og Akershus – 10 studiepoeng

Sexologistudie ved Universitetet i Agder, avd. Grimstad – 60 studiepoeng

Sexologi og Funksjonshemming

Tiltak mot Seksuelle overgrep mot barn