Seksuell Helse og Seksualundervisning

 

Forskningsresultater og annen kunnskap har de senere årene avdekket et behov for at flere yrkesgrupper må utøve kunnskapsbasert praksis innen fagområdet seksuell helse. Temaer som kjønnsidentitet, kroppslige utfordringer og seksuelle overgrep må få større fokus i yrkesutøvelsen.

 

Om studiet

Målgruppen for studiet er yrkesutøvere i sosialtjeneste, helsetjeneste, skole og barnehage, politi og andre som skal forholde seg til spørsmål som seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuelle overgrep i sitt arbeid.

Videreutdanningen er tverrfaglig. Den går over 18 uker og er nettbasert. Tradisjonelle forelesninger blir erstattet av digitale forelesninger og case for å aktualisere temaene. Studentene får tilgang til fagstoff (digitalt), og det forventes interaktivitet. Studieinnsats er beregnet til 12 timer pr. uke.

Som student vil du før studiestart få tilsendt informasjon om pålogging til nettstedet. Der vil du blant annet finne digitale forelesninger, ulike nettressurser og passeringstester.

 

Fakta

Videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning / Further Education in Sexual health and education

5. februar 2017. Høsten 2017: dato ikke avklart.
10
Ett semester, deltid
Nettbasert
Norsk
Studieavgift: 5.000 kr.
Semesteravgift: 640 kr.

Søknadsfrist

Løpende opptak

Opptakskrav

Søkere må ha bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Les mer om studiet på nettsidene til Høgskolen i Oslo og Akershus.