Sexologi og funksjonshemming

Sexologi er et fagområde som ofte er forsømt i forskning om livskvalitet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Mange tjenesteytere har derfor ikke tilstrekkelig kompetanse på dette området.

Om studiet

Studiet er tilrettelagt som deltidsstudium over to semester. Den organiserte undervisningen omfatter 3 samlinger á inntil fire dager. I tillegg legges det opp til nettstøttet undervisning/veiledning mellom samlingene.

Samlingene er basert på forelesninger, videopresentasjoner og gruppearbeid. I tillegg vil studentene måtte sette av tid til oppgaveløsning, veiledning og egenstudier mellom samlingene.

Les mer om innhold og organisering.

 

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars

Det er fortsatt mulig å registrere søknad på dette studietilbudet.

Opptakskrav

Treårig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag

Fakta

Videreutdanning i sexologi og funksjonshemming Høsten 2017 15 2 semestre Kjeller Norsk Studieavgift: 12.000 kr.

Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.