Sexologi

Sexologi er en tverrfaglig videreutdanning rettet mot personer med helse- og sosialfaglig utdanning. Dette kan blant annet være leger, sykepleiere, ergoterapeuter, psykologer, familierådgivere, sosionomer og vernepleiere, men også andre med minst treårig utdanning og relevant erfaring fra direkte arbeid med pasienter/klienter, for eksempel teologer, lærere og politi.

 

Hva lærer du?

Videreutdanningen i sexologi gir grunnleggende og allsidig kunnskap i sexologi basert på aktuelle forskningsresultater, samt kliniske og pedagogiske erfaringer. Sexologisk forskning og klinisk virksomhet forventes å ekspandere kraftig, noe som også gjør videreutdanningen aktuell.

 

Oppbygging

Undervisningen er organisert med til sammen 10 ukesamlinger og med arbeid i basisgrupper ca. en dag per uke.

ModulI:
Basal sexologi består av en generell innføring i sexologi som fag. Faget kan grovt deles inn i to hovedtradisjoner, en medisinsk og en humanistisk.

Modul II:
Sexologisk rådgivning utdyper de sexologiske kunnskapene i forhold til den praktiske arbeidssituasjonen. Den tar sikte på dyktiggjøring i forebygging av negative konsekvenser av seksuell adferd og å fremme kompetanse i positiv rådgivning i forhold til menneskelig seksualitet.

Sjekk studieplanen ved å trykke HER.

 

Opptakskrav

Minimum treårig universitets- eller høgskoleutdanning innen fagområder som er relevante for studiet. Søkere med annen utdanning kan tas opp etter individuell vurdering. Det kreves minst ett års relevant yrkespraksis med pasienter/klienter  etter fullføring av utdanningen som utgjør søkerens opptaksgrunnlag. Deltakere må være i klinisk relevant arbeid i minimum 50 % stilling under hele studiet, og må bekrefte arbeidsforholdet i søknaden.

 

Jobbmuligheter

Studiet gir kvalifikasjonen sexologisk rådgiver. De teoretiske kunnskapene kvalifiserer for videre påbygging til klinisk sexolog. Det forventes at kandidatene etter endt utdanning kan drive sexologisk rådgivning innenfor sine profesjonsområder.

 

Fakta

  • Varighet: 2 år
  • Studiepoeng: 60
  • Omfang: Deltid
  • Start: Høst 2017
  • Studiested: Grimstad
  • Søknadsfrist 15. april
  • Antall plasser: 30

For mer informasjon, gå inn på nettsiden til Sexologistudiet ved å trykke HER.