UTVALG I NFKS

 
 

Etisk utvalg

Etisk utvalg behandler saker av faglig, etisk karakter. Slike saker kan gjelde enkeltmedlemmers opptreden i eller utenfor praksis, organisasjonsspørsmål eller råd til medlemmer som ber om det. Initiativet til å fremme en sak for etisk utvalg kan tas av medlemmene, av styret eller av utvalget selv. Dersom medlemmene ønsker det, kan de be om å få rådføre seg anonymt med etisk utvalg; i slike tilfeller skal det ikke føres protokoll og heller ikke gjøre vedtak som siden kan oversendes styret for formell behandling.

 • Anita Skrautvol
 • Esben Esther Pirelli Benestad
 • Nanna Klingenberg

 

Pedagogisk utvalg
 • Hilde Landro
 • Stine Kühle-Hansen
 • Marita Katharina Wilhelmsen Andersen

 

Autorisasjonsutvalget
 • Knut Hermstad (leder)
 • Olav Bendiksby
 • Siv Gamnes

 

Valgkomite
 • Vigdis Moen
 • Anders Røyneberg
 • Kristin Evjen