Søknad om autorisasjon

 
 
 
Det skal innbetales kr. 2500.- til NFKS konto nr. 0530 39 62826
 
For informasjon om søknad og autorisasjonskriterier, ta kontakt med autorisasjonsutvalget ved Knut Hermstad. E-post: knuher@online.no