Økonomisk støtte til lokallag

 
Lokallag i NFKS har muligheten til å søke styret om økonomisk støtte til aktivitet i lokallagene. Støtten er ment for å gjøre det enklere å møtes og etablere nettverk. Dette kan for eksempel være leie av lokale, honorar for foredrag eller kinobilletter. Blir søknad innvilget, ber styret om at lokallaget sender tekst og bilde som kan publiseres på NFKSs Facebookside.
 
Søknad med informasjon om hvilken type aktivitet inkludert enkelt budsjett sendes post@nfks.no