Årsmøte 2020 

 

Det vil bli årsmøte i NFKS torsdag 4.juni kl.18.00-20.00. Dette vil bli et digitalt møte. De som ønsker å delta (via skjerm på pc, mobiltelefon eller nettbrett) kan klikke seg inn på denne linken for påmelding:
 
 
Informasjon om hvordan man kommer inn i videomøtet blir sendt på epost til de påmeldte. Påmelding innen 13.mai.
 
Dagsorden med saker og vedlegg er den samme som det opprinnelige årsmøtet.
 

Saksorden: /cms/clubklinisksexologi/ClubImages/Innkalling_digitalt_Aarsmote_2020.docx

Vedlegg:

Årsmelding:/cms/clubklinisksexologi/ClubImages/Aarsmelding_NFKS_2019_1.docx

Regnskap og budsjettforslag 2020: /cms/clubklinisksexologi/ClubImages/regnskap_2019_og_budsjett_2020.docx

Etiske retningslinjer: /cms/clubklinisksexologi/ClubImages/Etiske_retningslinjer_2020.doc

Reisestipend: /cms/clubklinisksexologi/ClubImages/Forslag_Retningslinjer_for_soknad_om_reisestipend_2020.doc

Vedtektsendringer: /cms/clubklinisksexologi/ClubImages/Vedtektsendringer.doc

Valgkomiteens innstilling: /cms/clubklinisksexologi/ClubImages/Valgkomiteens_innstilling.pdf

NFKS arb.plan 2020: /cms/clubklinisksexologi/ClubImages/Forslag_ arbeidsplan_2020.doc

 

Innkallingen inneholder navnene til de styremedlemmene som står til valg, og hvem som er innstilt av valgkomiteen.

Det er ikke anledning til å ta opp saker utenom dagsorden på selve årsmøtet.

Merk: Kun medlemmer av NFKS kan delta på dette digitale årsmøtet. Årets kontingent må være betalt.

Velkommen til et litt annerledes årsmøte !

Med vennlig hilsen,

Styret i Norsk Forening for Klinisk Sexologi